aangemaakt: 20190511  /  laatst gewijzigd:20190511

Ijskappen

Goed om te weten: het ijs op de Zuidpool (Antarctica) ligt grotendeels op een landmassa. Ijs dat op het land ligt (zoals ook bij de gletsjers) zal bij netto afsmelten bijdragen tot een zeespiegelstijging. Dit in tegendeel tot het ijs op de Noordpool (Arctica): dit ijs ligt al volledig in de zee. Bij het afsmelten geeft dit geen noemenswaardige wijziging van de zeespiegel (mogelijk wel op een aantal levensvormen).
Ijs groeit aan in de winter. Op de Noordpool valt de winter samen met de winter in Nederland/Belgié. Op de Zuidpool groeit het ijs aan als het hier zomer is. En dus, als het ijs op de Noordpool aangroeit, smelt het op de Zuidpool en omgekeerd.

Zuidpool

Reeds in 2007 stond in http://psc.apl.washington.edu/zhang/Pubs/Zhang_Antarctic_20-11-2515.pdf : The ice melting from ocean heat flux decreases faster than the ice growth does in the weakly stratified Southern Ocean, leading to an increase in the net ice production and hence an increase in ice mass. This mechanism is the main reason why the Antarctic sea ice has increased in spite of warming conditions both above and below during the period 1979–2004 and the extended period 1948–2004."
Vertaald: De hoeveelheid ijs die smelt ten gevolge van de de ocean warmteflux vermindert sneller dan de ijsproductie in de zwak gelaagde Zuidelijke Oceaan, hetgeen tot een netto toename van van de ijsproductie leidt en dus een toename van de ijsmassa. Dit mechanisme is de belangrijkste reden waarom het Antarctisch zee-ijs is toegenomen, ondanks opwarmingscondities zowel erboven als eronder, tijdens de periode 1979-2004 en de verlengde periode 1948-2004.

30 oktober 2015 kwam een studie van Jay Zwally uit met als titel "NASA-onderzoek: Massale winsten van Antarctische ijskap groter dan verliezen". De oppervlakte die het ijs inneemt is redelijk gemakkelijk te bepalen, maar het meten van de dikte van de ijslaag geeft grote onzekerheden. De hoogte van de ijslaag wordt tegenwoordig ook met satellieten gemeten. De hoogteverschillen gaan diktwijls over een aantal millimeters, gemeten door satellieten die verschillende honderden (+/- 590) kilometer van de aarde staan.
Zie ook https://dailycaller.com/2015/11/02/nasa-antarctic-ice-sheet-is-growing-not-shrinking/
Velen zijn het erover eens dat het ijs in het westen van Antarctica afsmelt. De discussie of onenigheid gaat over de oostkant van Antarctica, waarvan Zwally beweert dat daar het ijs aangroeit, zoveel zelfs dat de winst aan ijs in het oosten het verlies in het westen goedmaakt en zelfs overtreft; netto zou er dus een lichte aangroei van ijs zijn.

Hedendaagse klimaatwetenschappers mogen niet enthousiast zijn ; ze zijn min of meer verplicht om enkel slecht nieuws te publiceren (ze zouden hun onderzoeksgelden van de overheid kunnen kwijtspelen). Daarom zegt Zwally dat over 20 of 30 jaar het aangroeiend verlies in het westen toch groter zal zijn dan de huidige aangroei, dat zet dan meteen ook een domper op de vreugde. Ook zegt hij dat de stijging van de zeespiegel niet aan Antarctica kan liggen: Antarctica neemt juist een stijging 0,23mm/jaar weg van de zeespiegelstijging. En dat terwijl het IPCC juist een verhoging van 0,27mm/jaar wijt aan Antarctica. Zwally vraagt zich af waar die stijging dan wél vandaan komt, indien die niet van Antarctica komt.
Meer kan men lezen, in het Nederlands, op https://www.climategate.nl/2018/06/nasa-onderzoeker-jay-zwally-nee-de-zuidpool-smelt-niet-af-maar-groeit-aan/
en ook, maar dan in het Engels https://dailycaller.com/2018/06/15/antarctica-ice-sheets

Noordpool

Volgens een ander artikel van 2015 groeit ook het ijs op de Noordpool aan. Een recenter artikel van 2019 beweert het volgende :"Het groeiseizoen is niet geëindigd en het Arctische zeeijsbereik is in 2019 al hoger dan de voorgaande vier jaar en zes van de afgelopen veertien jaar. Het Arctisch (noordpool) zee-ijs heeft koppig weerstand geboden aan de zeer warme jaren tussen 2015 en 2017, veroorzaakt door de grote El Niño. Gaan we de komende jaren een toename van Arctisch zee-ijs zien? De tijd zal het leren."
Zie ook hier

gemiddelde opp. met zee-ijs in september

Bron

Men kan zien dat vanaf 2005-2006 de ijs-oppervlakte stabiel is en alleszins niet kleiner wordt, ondanks de warme stroming van El Niño

 

Startpagina | Contact | © 2019 | Vrijwaringsclausule