aangemaakt: 20190511  /  laatst gewijzigd:20190511

Koraalriffen

Over de koraalriffen bestaan blijkbaar heel wat misverstanden. Hieronder is een filmpje waarin onder andere gesproken wordt over koraalriffen. Voor degenen die moeilijk Engels verstaan is het gedeelte dat over koraalriffen gaat vertaald weergegeven, met de tijdstippen waarop dit allemaal gezegd wordt.

Professor Bob Carter van de James Cook University is een zeegeoloog.
Professor Peter Ridd van de James Cook University is een zeefysica specialist.
Professor Garth Paltridge was voorheen hoofdwetenschapper aan het CSIRO en is een atmosfeer natuurkundige.

05:03 Reporter :"Peter, gaan we dit allemaal, al deze rampen,
05:06 zien? Vertelt de wetenschap ons dat
05:08 al deze rampen, bosbranden, droogten,
05:10 Groot Barrièrerif, euh???" Peter Ridd :"Wel, het Groot Barrièrerif
05:13 is echt eigenaardig, weet je, want al
05:16 het koraal dat leeft op het Groot
05:17 Barrièrerif, leeft ook al in Nieuw-Guinea
05:19 waar de temperaturen minstens één
05:20 of twee graden warmer zijn. En, in feite, leeft
05:22 het [koraal] in het Groot Barrièrerif en in
05:24 Papoea-Nieuw-Guinea groeit het sneller en
05:26 is het bovendien mogelijk ook gezonder dan
05:29 het koraal dat leeft waar de temperatuur onder druk staat
05:31 zoals in Queensland daar in Moreton Bay omdat
05:33 het daar te koud is. Koraal houdt van warmte,
05:36 in wezen. Daarenboven, en het is
05:38 niet erg bekend, dat in feite het zee-
05:40 niveau gedaald is op de Groot Barrièrerif
05:41 in de laatste vijfduizend jaar en
05:43 dit heeft veel koralen gedood
05:45 omdat ze nu bij laag tij worden bloot komen te liggen.
05:47 Als we naast het broeikaseffect ook
05:49 een stijging van het zeeniveau krijgen, dan kunnen we voorspellen
05:50 dat er een enorme explosie zal zijn van
05:52 koraal in deze gebieden die nu echt dood
05:54 zijn." Reporter:"Vertel je me dat we
05:55 méér koraal krijgen?" Peter Ridd:"Ik denk dat... er
05:57 geen enkele twijfel is dat we meer
05:59 koraal zullen krijgen." Reporter:" Peter, je hebt het mis
06:01 omdat ik Ove Hoegh-Goldberg heb geraadpleegd
06:04 en de alarmist David Suzuki en
06:08 kijk wat ze zeggen. Zij zeggen dat er nu al
06:10 een verwoestend effect te zien is door opwarming
06:12 op het rif, nu op dit ogenblik al."
06:16 Ove Hoegh-Goldberg: "Er is waarschijnlijk weinig twijfel over dat dit
06:19 ons eerste belangrijke teken is van een verandering in
06:22 de tropen vanwege de opwarming van de aarde."
06:24 David Suzuki: "Ik was geschokt. Ik bedoel: in die korte tijd
06:27 van [19]88 tot 2004
06:30 zijn er heel, heel erg waarneembare veranderingen."
06:33 Reporter: "Maar Peter zegt dat hij hier niet van overtuigd is,
06:36 over het koraal, hij ziet het niet, hoe zit het nu met
06:38 de stijgende plafonds en dat soort dingen..."
06:40 Bob Carter: "Ik vind het moeilijk om mijn gezicht in de plooi te houden
06:41 terwijl ik kijk naar David Suzuki en professor
06:44 Goldberg die deze dingen zeggen. Er is
06:46 absoluut geen twijfel dat wat Peter heeft gezegd
06:47 correct is: koraal groeit en die groei wordt
06:50 gecontroleerd in ondiepe wateren door het
06:52 gemiddeld zeeniveau. Indien de gemiddelde zeespiegel
06:54 stijgt, en dat is momenteel zo aan de kust van
06:56 Queensland en dat zal zo blijven,
06:58 dan is dat goed voor de Grote Barrière
07:01 Rif. Als -en het is een heel grote als, en ik
07:04 denk niet dat het zal gebeuren- maar, als de opwarming, veroorzaakt
07:06 door de mens, genoeg zou zijn om de stijging van de zeespiegel
07:08 te accentueren, dan zou het koraal
07:11 het nog beter doen.
07:12 Score: 100 voor Peter Ridd, nul voor David Suzuki..."
07:15 Reporter: "Het gaat hier niet zo goed, dus ik ga
07:17 vraag drie te stellen."

Peter Ridd

Peter Ridd is, of was, professor aan de James Cook University. Hij werd ontslagen voor het feit dat hij de waarheid zei ivm met de koraalriffen. Hij is het ontslag gaan aanvechten voor de rechtbank en heeft die zaak op alle punten glansrijk gewonnen. Eigenlijk ging het hem vooral over het feit dat hij de waarheid niet mocht zeggen, als onderzoeker, als professor. Hij werd dus geacht de leugens mee overeind te houden en niet in te gaan tegen misleidende berichtgeving. De rechtbank heeft de universiteit hiervoor veroordeeld.

Startpagina | Contact | © 2019 | Vrijwaringsclausule