aangemaakt: 20190511  /  laatst gewijzigd:20190511

Vrijwaringsclausule

Disclaimer voor (*.)klimaat.site

Op deze pagina vindt u de vrijwaringsclausule van (*.)klimaat.site, zoals deze beschikbaar is gesteld door de auteur/beheerder/eigenaar van de website. In deze vrijwaringsclausule geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de (niet gelinkte en dus website-eigen) informatie op deze website is gratis en mag, mits bronvermelding gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt worden.

Geen garantie op juistheid

De auteur/beheerder/eigenaar van de website streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van waarborg en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De auteur/beheerder/eigenaar van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze vrijwaringsclausule wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de vrijwaringsclausule van (*.)klimaat.site op deze pagina.

Deze vrijwaringsclausle is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Startpagina | Contact | © 2019 | Vrijwaringsclausule